Het idee van een organisatie is al zo oud als de mens. Stammen gingen samen op jacht, leden van de VOC verscheepten goederen en Amnesty weet gevangenen vrij te pleiten. Hans Goedvolk definieert een organisatie als: “een zelfstandig, geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren in een bewust gezocht samenwerkingsverband”.

Daardoor is Change Management ook van alle tijden. Dat is het efficiënter (lean productie) en effectiever maken van je organisatie door die mensen (sociotechniek), middelen en processen (business process reengineering) te veranderen.  Maar het voordeel van vandaag is de overvloed aan digitale middelen. Het monitoren van je organisatie is eenvoudiger dan ooit. Maar niet elke digitale tool werkt voor elke organisatie. We classificeren er een aantal aan de hand van de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak.

Witte veranderstrategie

Planning, controle en management kunnen beklemmend werken en verandering in de weg staan. Daarentegen staat het onderbuik-gevoel voorop. Coaching en ondersteuning is het belangrijkste om verandering te realiseren. Basecamp is een erg bekende en succesvolle tool voor deze strategie. Je organisatie krijgt een online platform waar medewerkers rond het kampvuur kunnen aanschuiven. Collega’s kunnen hun successen, vragen en ideeën met elkaar delen.

Groene veranderstrategie

“Fouten maken mag. Daar leren we van”, is de uitspraak die past binnen de groene veranderstrategie. Verandering komt door te proberen. Hiervoor is het motiveren, stimuleren en onderwijzen van medewerkers van belang. Een andere app die dat ondersteunt is TINYpulse. Ze schrijven over zichzelf: “We make companies better. TINYpulse improves employee retention, engagement, and performance”. Het systeem is gericht op het geven van feedback, het bijhouden van geleerde lessen en het meten van de houding van medewerkers tegenover beslissingen.

Rode veranderstrategie

Verleiden, belonen en straffen is de rode manier om medewerkers (en daarmee de organisatie) te veranderen. Het inzetten van de juiste mensen en hen aansporen is het uitgangspunt. Kudos is een app die dit weet te bereiken. Zij noemen het “Employee Recognition” en zien medewerkerstevredenheid als heilige graal voor verandering. Het werkt op dezelfde manier als het verslavingsmechanisme ‘The Hook’ van Nir Eyal: door een trigger (intern of extern) wordt een medewerker tot actie aangezet. Deze ontvangt een beloning en investeert weer. Dit is opnieuw een trigger voor de volgende actie.

Afbeeldingsresultaat voor trigger action reward investment

Blauwe veranderstrategie

“Eerst denken, dan doen” is het motto bij een blauwe verandering. Planmatig te werk gaan is het uitgangspunt, waarbij persoonlijke meningen en voorkeuren ondergeschikt zijn aan de verandering. Bitrix24 is een managementsysteem waarin planningen eenvoudig worden gemaakt, tot een zeer gedetailleerd niveau. Het is gebaseerd op de welbekende (en blauwe) KPI’s, welke door 75% van de managers worden gebruikt (Marr, 2014).

Gele veranderstrategie

Bij een gele verandering staan de belanghebbenden, hun invloed en wensen centraal. Met hen overleggen en onderhandelen is evident. Als manager moet je gevoelig zijn en de ongeschreven regels kennen. StakeTracker is voor deze veranderstrategie een handige tool. Het is een webbased systeem dat de stakeholders, hun correspondentie, oplossingen, houding, taken en verwachtingen inzichtelijk maakt. Erg handig.

 

Zo moeten al deze systemen ervoor zorgen dat we inzicht krijgen in onze organisatie. Vergeet alleen niet om als manager ook regelmatig een voet op de operationele werkvloer te zetten.

 

Bronnen

  1. Goedvolk, H. (1995) Vision, De Wereld van Morgen, Bijlage A – definities van begrippen. Utrecht Cap Volmac.
  2. Willem Mastenbroek (1997) Verandermanagement: sturen op verantwoordelijkheid, resultaatverbetering door meer zelforganisatie én betere sturing, organisatievernieuwing als relatiemanagement, bestuurlijke civilisatie en gedragsverandering, p.11-12. Heemstede:Holland Business Publications.
  3. de Caluwé, L. & Vermaak, H. (2003). Learning to change. A guide for organizational change agents. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Inc.
  4. Marr, B. (2014) The Top 5 Performance Management Tools: Good News And Cautionary Tales. Geraadpleegd via: https://www.linkedin.com/pulse/20140522054403-64875646-the-5-most-popular-tools-to-manage-performance-good-news-and-cautionary-tales

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.