Handenschudden met Donald

Dankzij anderen in contact met de wereld

Volgens de theorie ‘six degrees of seperation’ van Karinthy (1929), hoef je maximaal vijf mensen de hand te schudden om in contact te komen met een willekeurig persoon op aarde. Ooit begonnen als een denkspel, maar uitgegroeid tot een geloofwaardige theorie die rijmt met onze tijdsgeest. Zo verklaarde Karinthy zelf: “Julius Caesar, (…) was a popular man, but if he wanted to contact a priest from one of the Mayan tribes (…), he could not have succeeded – not in five steps, not even in three hundred.”

Neem nu deze (bewerkte) sociogram (bedacht door Kadushin) uit het boek van Kosorukoff. Om de twee individuen A en B te verbinden, zijn 4 tussenpersonen nodig. De drijvende kracht van dit fenomeen zijn dus die paar individuen die de clusters met elkaar verbinden. Dit zijn personen met de hoogste Betweenness: ze staan veraf van de clusters, maar verbinden ze wel. Die relaties zijn vaak incidenteel en op unieke wijze ontstaan. Dit zijn fragiele banden die je, wanneer ze binnen een organisatie bestaan, wilt versterken. Ook wel Brokerage genoemd (Kosorukoff, 2011).

Maar hoe praktisch is die six-degree-seperation-theorie? Als ik een internationale investeerder zoek, moet ik me dan voorbereiden op een ongemakkelijke handdruk met Donald Trump (Boult, 2017) om bij hem te komen? Niet als je het ondernemersgoeroe Jay Conrad Levinson vraagt. “Het is idioot om te denken dat er vijf tussenpersonen zitten tussen jou en je droomcontact”, zegt hij. “De mensen die je echt nodig hebt zitten al in je eerste degree. Je kent ze persoonlijk. Je hoeft ze enkel op de hoogte te brengen van je hulpvraag en ze aan te sporen om jou te helpen”. (Conrad Levinson, 2009, p. 20). In de illustratie hierboven heeft persoon A in dat geval grotere kansen. Zijn Degree (Kosorukoff, 2011) ligt namelijk hoger dan dat van persoon B. Hij heeft dus meer contacten die hem kunnen helpen bij zijn vraagstukken.

Zo’n persoon met veel connecties wordt een hub genoemd. Maar hoe kom je in contact met zo’n hub? Stop met zoeken en word zelf een hub (Conrad Levinson, 2011, p. 40). Dan willen anderen met jou kennismaken en hoef je niet te handworstelen met Trump om iets gedaan te krijgen.

Verder verdiepen

  1. Boult, A. (2017). How did Benjamin Netanyahu fare against the infamous Donald Trump handshake? Geraadpleegd op 16 februari 2017, van Telegraph: www.telegraph.co.uk/news/2017/02/15/did-benjamin-netanyahu-fare-against-infamous-donald-trump-handshake/
  2. Conrad Levinson, J. (2009). Guerrilla Networking: A Proven Battle Plan to Attract the Very People You Want to Meet. AuthorHouse. Geraadpleegd op 16 februari 2017, van Google Books: https://books.google.nl/books?id=yXTcD65ShQ4C
  3. Kadushin, C. (2004). Introduction to Social Network Theory. Oxford: University Press.
  4. Karinthy, F. (1929). Chain-links [Láncszemek] (A. Makkai, Vert.). Geraadpleegd op 16 februari 2017, van: https://djjr-courses.wdfiles.com/local–files/soc180%3Akarinthy-chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf
  5. Kosorukoff, A. (2011). Social Network Analysis: Theory and Applications. Geraadpleegd op 16 februari 2017, van Politaktiv: https://www.politaktiv.org/documents/10157/29141/SocNet_TheoryApp.pdf

Het dorp van 144,5 miljoen km²

Hoe lang duurde het voordat de door Bakerella bedachte Cakepop ook in Nederland aansloeg? Of wat te denken van de populariteit van Ariana Grande en acceptatie van Miley Cyrus van zuidelijk Afrika tot ons kikkerlandje? Het lijkt wel alsof onze eigenzinnige  culturen langzaamaan versmelten met elkaar.

Maarten Huygen van het NRC handelsblad durft zelfs te stellen dat de tegenwoordige globalisering in feite Amerikanisering is1)http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Marshallplan/amerikanisering.html. De daardoor ontstane wereldcultuur, die met name in Nederland hoogtij viert, is gericht op efficiëntie en blijkt de perfecte formule voor nieuwe trends. Volgens Huygen wordt deze nieuwe cultuur ons al sinds de Marshallhulp van 1947 aangeleerd door de Yankees. Dat die Marshall-actie een startpunt is van de voorliefde voor Amerika is aannemelijk, maar ik ben er heilig van overtuigd dat er tegenwoordig een andere factor is die onze globaliserende cultuurverandering bewerkstelligt: het Wereldwijde Web.

Al in 1962 werd zo’n fenomeen, dat wij nu kennen als het internet, voorspeld door ene Marshall McLuhan. In zijn werk “The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man2)McLuhan, Marshall (1962). The Gutenberg Galaxy : the making of typographic man. Toronto, Canada: University of Toronto Press. p. 293. ISBN 978-0-8020-6041-9 blikt hij als ware historicus terug op de gebruikte media en werpt hij als ware waarzegger blikken in de toekomst van media. Hij weet vier perioden te onderscheiden: het orale tijdperk, de manuscriptcultuur, de Gutenberg Galaxy en het toekomstige elektronische tijdperk. De vier tijdperken zijn evoluties in media en communicatie. Van het doorvertellen van de boodschap, naar het opschrijven van de boodschap, naar het drukken en dupliceren van de boodschap, naar een globaal auditief en oraal gedachtegoed. Zijn uitspraak: “The medium is the message” komt daaruit voort, waarmee hij verklaart dat technologische uitvindingen het bewustzijn van de mensheid steeds hebben vergroot. De message is niet mogelijk en wordt niet begrepen zonder de uitvinding en betekenis van het gebruikte medium. Het elektronische vierde tijdperk voorspelde McLuhan zonder enig idee te hebben van hoe dit tot stand zou komen. De technologische ontwikkeling die voorafging aan het World Wide Web — de drager van de boodschappen in dat tijdperk — moest in 1962 namelijk nog plaatsvinden.

McLuhan voorspelde dat in het vierde tijdperk door technologische uitvindingen informatie over de hele aarde raast met de snelheid van elektriciteit. De individualistische boekdrukkunst zou plaats maken voor community’s en een global village zou ontstaan. Politieke en sociale situaties imploderen op globaal niveau en zorgen voor één grote staat. Een staat waarbij de computer een enorme bibliotheek wordt en kennis overal toegankelijk is. Om dit nieuwe medium te laten werken zou de mensheid een razendsnel bewustzijn moeten ontwikkelen. Een bewustzijn wat we tegenwoordig als normaal beschouwen. Zelfs ik als 21-jarige zie een nieuwe generatie ontstaan die gefocust is op multitasking, up-to-date blijven en een aandachtsboog heeft die je beter een aandachtspunt kunt noemen.

Ons bewustzijn vergroot bijna ongemerkt bij elk nieuw medium, maar gelukkig komt Marshall te hulp. Hij neemt ons mee in zijn helikopterperspectief en laat ons kijken naar onze groei in bewustzijn. Helaas kunnen we hem niet meer vragen of er een vijfde tijdperk zal komen, of dat we het voorlopig met Ariana Grande moeten doen.

References   [ + ]